ESTIA

Toplotna pumpa vazduh-voda je visoko efikasni sistem za grijanje i hlađenje i pripremu tople vode uz izrazito niske mjesečne troškove potrošnje.

ESTIA

SERIJA 4

TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i unutrašnjeg hidro modula (Hydrobox) na koji se priključuju svi potrošači koji se snabdjevaju energijom toplotne pumpe (bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) Toplotna pumpa ESTIA SERIJA 4 ogrevnog kapaciteta 8 kW do 16 kW, se ubraja u sisteme sa najmanjom potrošnjom električne energije, jer veći dio potrebne energije za grijanje dobija iz okolnog vazduha. U isparivaču u vanjskoj jedinici, tekući radni medij počinje isparavati već pri veoma niskim temperaturama, pri čemu akumulira energiju iz okruženja. Kompresor sabijanjem smanjuje zapreminu radnog medija usljed čega pritisak i temperatura naglo porastu, a ovako zagrijan radni medij u izmjenjivaču topline svoju energiju prenosi na sistem grijanja. U zavisnosti od željene temperature i trenutnih okolnih uslova, toplotna pumpa TOSHIBA ESTIA može za 1 kW električne energije proizvesti do 5 kW toplotne energije. Vanjske jedinice ESTIA rade ekstremno tiho zbog standardne ugradnje vrlo tihih dvostrukih rotacionih kompresora. Dva diska u kompresorskoj komori zadužena za kompresiju radnog medija, rade gotovo bez vibracija a istosmjerni ventilatorski motor sa regulisanim brojem okretaja i krilima ventilatora velike površine, dodatno doprinose tihom radu.

 • Super digital inverter tehnologija visoke efikasnosti – DVOSTRUKI ROTACIONI KOMPRESORI (VIDEO-eng.)
 • COP do 4,88
 • Mogućnost upravljanja sa dvije različite temperaturne zone
 • Izuzetno tih rad vanjske jedinice
 • Mogućnost kombinovanja sa solarnim i fotonaponskim sistemima

 

katalog PDF :  ESTIA CLASSIC / HIGH POWER

 

 

 

 
 

ESTIA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TOSHIBA vanjske jedinice se odlikuju ekstremno tihim “twin rotary” kompresorima koji rade bez vibracija, dok je invertersko upravljanje zaslužno za visoke koeficijente efikasnosti.

 

estia-mono-classic

estia-i-tro-fazna-classic

 

 

 

 

 

 
 

ESTIA

HIDRO -
UNUTRAŠNJA JEDINICAhidroboks-estia-4-jpg-2

 

 

 

 
 

ESTIA

REZERVOAR
POTROŠNE
TOPLE VODE

 Spremnik tople vode HWS  1501CSHM3-E  2101CSHM3-E  3001CSHM3-E
 Zapremina   L    150    210    300
 Max. temperatura vode °C    75    75    75
 Električni grijač  kW     2,75     2,75      2,75
 Radni napon   V   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50
 Visina  mm 1090  1474  2040
 Promjer  mm 550  550  550
 Materijal  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik
 

ESTIA

Toplotna pumpavazduh-voda je visoko efikasni sistem za grijanje i hlađenje i pripremu tople vode uz izrazito niske mjesečnetroškove potrošnje.

ESTIA

SERIJA 4

TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i unutrašnjeg hidro modula (Hydrobox) na koji se priključuju svi potrošači koji se snabdjevaju energijom toplotne pumpe (bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) Toplotna pumpa ESTIA SERIJA 4 ogrevnog kapaciteta 8 kW do 16 kW, se ubraja u sisteme sa najmanjom potrošnjom električne energije, jer veći dio potrebne energije za grijanje dobija iz okolnog vazduha. U isparivaču u vanjskoj jedinici, tekući radni medij počinje isparavati već pri veoma niskim temperaturama, pri čemu akumulira energiju iz okruženja. Kompresor sabijanjem smanjuje zapreminu radnog medija usljed čega pritisak i temperatura naglo porastu, a ovako zagrijan radni medij u izmjenjivaču topline svoju energiju prenosi na sistem grijanja. U zavisnosti od željene temperature i trenutnih okolnih uslova, toplotna pumpa TOSHIBA ESTIA može za 1 kW električne energije proizvesti do 5 kW toplotne energije. Vanjske jedinice ESTIA rade ekstremno tiho zbog standardne ugradnje vrlo tihih dvostrukih rotacionih kompresora. Dva diska u kompresorskoj komori zadužena za kompresiju radnog medija, rade gotovo bez vibracija a istosmjerni ventilatorski motor sa regulisanim brojem okretaja i krilima ventilatora velike površine, dodatno doprinose tihom radu.

 • Super digital inverter tehnologija visoke efikasnosti – DVOSTRUKI ROTACIONI KOMPRESORI (VIDEO-eng.)
 • COP do 4,88
 • Mogućnost upravljanja sa dvije različite temperaturne zone
 • Izuzetno tih rad vanjske jedinice
 • Mogućnost kombinovanja sa solarnim i fotonaponskim sistemima

 

katalog PDF :  ESTIA CLASSIC / HIGH POWER

 

 

 

ESTIA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TOSHIBA vanjske jedinice se odlikuju ekstremno tihim “twin rotary” kompresorima koji rade bez vibracija, dok je invertersko upravljanje zaslužno za visoke koeficijente efikasnosti.

 

estia-mono-classic

estia-i-tro-fazna-classic

 

 

 

 

 

ESTIA

HIDRO -
UNUTRAŠNJA JEDINICAhidroboks-estia-4-jpg-2

 

 

 

ESTIA

REZERVOAR
POTROŠNE
TOPLE VODE

 Spremnik tople vode HWS  1501CSHM3-E  2101CSHM3-E  3001CSHM3-E
 Zapremina   L    150    210    300
 Max. temperatura vode °C    75    75    75
 Električni grijač  kW     2,75     2,75      2,75
 Radni napon   V   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50
 Visina  mm 1090  1474  2040
 Promjer  mm 550  550  550
 Materijal  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik

ESTIA

Toplotna pumpa vazduh-voda je visoko efikasni sistem za grijanje i hlađenje i pripremu tople vode uz izrazito niske mjesečnetroškove potrošnje.

ESTIA

SERIJA 4

TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od spoljašnje jedinice (kompresorske jedinice) i unutrašnjeg hidro modula (Hydrobox) na koji se priključuju svi potrošači koji se snabdjevaju energijom toplotne pumpe (bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) Toplotna pumpa ESTIA SERIJA 4 ogrevnog kapaciteta 8 kW do 16 kW, se ubraja u sisteme sa najmanjom potrošnjom električne energije, jer veći dio potrebne energije za grijanje dobija iz okolnog vazduha. U isparivaču u vanjskoj jedinici, tekući radni medij počinje isparavati već pri veoma niskim temperaturama, pri čemu akumulira energiju iz okruženja. Kompresor sabijanjem smanjuje zapreminu radnog medija usljed čega pritisak i temperatura naglo porastu, a ovako zagrijan radni medij u izmjenjivaču topline svoju energiju prenosi na sistem grijanja. U zavisnosti od željene temperature i trenutnih okolnih uslova, toplotna pumpa TOSHIBA ESTIA može za 1 kW električne energije proizvesti do 5 kW toplotne energije. Vanjske jedinice ESTIA rade ekstremno tiho zbog standardne ugradnje vrlo tihih dvostrukih rotacionih kompresora. Dva diska u kompresorskoj komori zadužena za kompresiju radnog medija, rade gotovo bez vibracija a istosmjerni ventilatorski motor sa regulisanim brojem okretaja i krilima ventilatora velike površine, dodatno doprinose tihom radu.

 • Super digital inverter tehnologija visoke efikasnosti – DVOSTRUKI ROTACIONI KOMPRESORI (VIDEO-eng.)
 • COP do 4,88
 • Mogućnost upravljanja sa dvije različite temperaturne zone
 • Izuzetno tih rad vanjske jedinice
 • Mogućnost kombinovanja sa solarnim i fotonaponskim sistemima

 

katalog PDF :  ESTIA CLASSIC / HIGH POWER

 

 

 

 

ESTIA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TOSHIBA vanjske jedinice se odlikuju ekstremno tihim “twin rotary” kompresorima koji rade bez vibracija, dok je invertersko upravljanje zaslužno za visoke koeficijente efikasnosti.

 

estia-mono-classic

estia-i-tro-fazna-classic

 

 

 

 

 

ESTIA

HIDRO -
UNUTRAŠNJA JEDINICAhidroboks-estia-4-jpg-2

 

 

 

ESTIA

REZERVOAR
POTROŠNE
TOPLE VODE

 Spremnik tople vode HWS  1501CSHM3-E  2101CSHM3-E  3001CSHM3-E
 Zapremina   L    150    210    300
 Max. temperatura vode °C    75    75    75
 Električni grijač  kW     2,75     2,75      2,75
 Radni napon   V   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50   220/240 -1- 50
 Visina  mm 1090  1474  2040
 Promjer  mm 550  550  550
 Materijal  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik  Plemeniti čelik