INFO

Osnovna djelatnost firme Matom d.o.o. Banjaluka jeste prodaja, ugradnja i servis rashladnih i klima uređaja svih kapaciteta. Istorija naše firme počinje 1981. godine sa zanatskom radnjom Frigera, koja se sve do 1994. godine bavila servisom rashladnih i klima uređaja. Od 1994. firma se preregistruje u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i mijenja ime u Matom i proširuje djelatnost u oblasti projektovanja i izvođenja radova na klimatizaciji većih poslovnih i reprezentativnih objekata, kao i instalacija rashladnih sistema u prehrambenoj industriji i drugim oblastima.

 

U ovom periodu prodali smo, ugradili ili servisirali na hiljade klima i rashladnih uređaja poznatih svjetskih kompanija: Carrier, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, Hitachi, Technoblock (Italija), LTH (Slovenija) i druge. Tu su i  manje poznata imena (ali sa kvalitetom na vrlo visokom  nivou) Yuetu i Chigo. Od 2010. godine postali smo ekskluzivni distributeri TOSHIBA klima uređaja za Bosnu i Hercegovinu, a takođe smo ovlašteni distibuteri brendova Hokkaido iz Italije i Chigo iz Kine. Svi proizvodi iz našeg asortimana odlikuju se kvalitetom i pouzdanošću, a u skladu su sa novim tehnologijama i savremenim rješenjima u oblasti klima uređaja i sistema. Važno je naglasiti da su proizvodi Toshiba i Hokkaido usklađeni sa najnovijim propisima iz područja ekologije, zaštite čovjekove okoline i koriste ekološki prihvatljiva rješenja.

 

Našom politikom ponude kvalitetne opreme i usluga, postali smo vodeća firma u regiji. U budućnosti planiramo proširiti našu ponudu rashladnih i klima uređaja, u skladu sa razvojnim dostignućima iz ove oblasti, što se prvenstveno odnosi na kvalitet uređaja, tehnologiju i ekološku prihvatljivost.

INFO

Osnovna djelatnost firme Matom d.o.o. Banjaluka jeste prodaja, ugradnja i servis rashladnih i klima uređaja svih kapaciteta. Istorija naše firme počinje 1981. godine sa zanatskom radnjom Frigera, koja se sve do 1994. godine bavila servisom rashladnih i klima uređaja. Od 1994. firma se preregistruje u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i mijenja ime u Matom i proširuje djelatnost u oblasti projektovanja i izvođenja radova na klimatizaciji većih poslovnih i reprezentativnih objekata, kao i instalacija rashladnih sistema u prehrambenoj industriji i drugim oblastima.

 

U ovom periodu prodali smo, ugradili ili servisirali na hiljade klima i rashladnih uređaja poznatih svjetskih kompanija: Carrier, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, Hitachi, Technoblock (Italija), LTH (Slovenija) i druge. Tu su i  manje poznata imena (ali sa kvalitetom na vrlo visokom  nivou) Yuetu i Chigo. Od 2010. godine postali smo ekskluzivni distributeri TOSHIBA klima uređaja za Bosnu i Hercegovinu, a takođe smo ovlašteni distibuteri brendova Hokkaido iz Italije i Chigo iz Kine. Svi proizvodi iz našeg asortimana odlikuju se kvalitetom i pouzdanošću, a u skladu su sa novim tehnologijama i savremenim rješenjima u oblasti klima uređaja i sistema. Važno je naglasiti da su proizvodi Toshiba i Hokkaido usklađeni sa najnovijim propisima iz područja ekologije, zaštite čovjekove okoline i koriste ekološki prihvatljiva rješenja.

 

Našom politikom ponude kvalitetne opreme i usluga, postali smo vodeća firma u regiji. U budućnosti planiramo proširiti našu ponudu rashladnih i klima uređaja, u skladu sa razvojnim dostignućima iz ove oblasti, što se prvenstveno odnosi na kvalitet uređaja, tehnologiju i ekološku prihvatljivost.

INFO

Osnovna djelatnost firme Matom d.o.o. Banjaluka jeste prodaja, ugradnja i servis rashladnih i klima uređaja svih kapaciteta. Istorija naše firme počinje 1981. godine sa zanatskom radnjom Frigera, koja se sve do 1994. godine bavila servisom rashladnih i klima uređaja. Od 1994. firma se preregistruje u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i mijenja ime u Matom i proširuje djelatnost u oblasti projektovanja i izvođenja radova na klimatizaciji većih poslovnih i reprezentativnih objekata, kao i instalacija rashladnih sistema u prehrambenoj industriji i drugim oblastima.

 

U ovom periodu prodali smo, ugradili ili servisirali na hiljade klima i rashladnih uređaja poznatih svjetskih kompanija: Carrier, Panasonic, Samsung, Mitsubishi, Hitachi, Technoblock (Italija), LTH (Slovenija) i druge. Tu su i  manje poznata imena (ali sa kvalitetom na vrlo visokom  nivou) Yuetu i Chigo. Od 2010. godine postali smo ekskluzivni distributeri TOSHIBA klima uređaja za Bosnu i Hercegovinu, a takođe smo ovlašteni distibuteri brendova Hokkaido iz Italije i Chigo iz Kine. Svi proizvodi iz našeg asortimana odlikuju se kvalitetom i pouzdanošću, a u skladu su sa novim tehnologijama i savremenim rješenjima u oblasti klima uređaja i sistema. Važno je naglasiti da su proizvodi Toshiba i Hokkaido usklađeni sa najnovijim propisima iz područja ekologije, zaštite čovjekove okoline i koriste ekološki prihvatljiva rješenja.

 

Našom politikom ponude kvalitetne opreme i usluga, postali smo vodeća firma u regiji. U budućnosti planiramo proširiti našu ponudu rashladnih i klima uređaja, u skladu sa razvojnim dostignućima iz ove oblasti, što se prvenstveno odnosi na kvalitet uređaja, tehnologiju i ekološku prihvatljivost.