RESIDENTIAL

Klima uređaji manjih kapaciteta (2kW-7kW) namijenjeni za stambene
i poslovne prostore u sistemu sa jednom i više unutrašnjih jedinica.

RESIDENTIAL

Klima uređaji manjih kapaciteta (2kW-7kW) namijenjeni za stambene
i poslovne prostore u sistemu sa jednom i više unutrašnjih jedinica.

RESIDENTIAL

Klima uređaji manjih kapaciteta (2kW-7kW) namijenjeni za stambene
i poslovne prostore u sistemu sa jednom i više unutrašnjih jedinica.