Mislite na grijanje -Tošiba toplotne pumpe

 

U toku je marketing kampanja na temu GRIJANJE U VAŠEM DOMU – TOŠIBA  TOPLOTNE PUMPE.

Kada je riječ o obnovljivim energijama, tada je nezaobilazno spomenuti i toplotnu pumpu. Danas toplotne pumpe predstavljaju pouzdan, ekonomičan i ekološki sistem grijanja koji ima tendenciju da u bliskoj budućnosti postane vodeći sistem u klimatizaciji porodičnih kuća i stanova. Toplotne pumpe su uređaji koji prenose toplotnu energiju iz sistema nižeg temperaturnog nivoa (zemlja, voda, vazduh) u sistem višeg temperaturnog nivoa (centralno ili podno grijanje). Savremene toplotne pumpe vazduh-voda mogu proizvesti toplinu grijanja do temperature vanjskog vazduha od -25ºC. Toplotne pumpe oko 3/4 potrebne energije za grijanje dobijaju iz okoline, dok se preostala 1/4 potrebne energije koristi za rad kompresora. Drugim riječima, ako toplotna pumpa ima koeficijent energetske efikasnosti COP 4 (coefficient of performance), onda ona daje 4 kW toplotne energije za svaki 1kW utrošene električne energije. Upotrebom toplotne pumpe aktivno doprinosite globalnim naporima smanjenja emisije CO2 i zaštite životne sredine.

Toplotna pumpa vazduh/voda TOSHIBA ESTIA SERIJA 4 predstavlja atraktivnu i efikasnu alternativu klasičnim sistemima grijanja koja u jednom uređaju ostvaruje grijanje i pripremu sanitarne tople vode za stambene i poslovne prostore, a kao mogućnost nudi i režim hlađenja tokom ljetnih mjeseci opcionom ugradnjom ventilokonvektora. ESTIA SERIJA 4 toplotne pumpe vazduh/voda kompanije TOSHIBA, koriste prirodnu toplotu iz okolnog vazduha kako bi se grijanje prostora i priprema tople vode za domaćinstvo izvodili uz niske režijske troškove i na ekološki prikladan način. Zahvaljujući veoma visokim koeficijentima energetske efikasnosti, ovi uređaji su pogodni za trajan rad nudeći najviši stepen udobnosti. TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda je koncipirana kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od vanjske (kompresorske) jedinice i hidroboks modula u unutrašnjosti objekta. Na hidroboks se priključuju svi potrošači koji se trebaju snabdijevati preko sistema (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) ESTIA toplotna pumpa vazduh/voda može raditi i u kombinaciji sa uobičajenim sistemima grijanja kao što su plin, lož ulje ili pelet, dok se isto tako može kombinovati i sa solarnim i fotonaponskim sistemima, čime se ukupna efikasnost još više povećava.

Model toplotne pumpe TOSHIBA ESTIA HI POWER daje svoj puni nominalni kapacitet do vanjske temperature od -15ºC (radi bez ograničenja do temperature -25ºC) a postiže temperaturu polaznog voda do 60ºC, zbog čega je ovaj model pogodan i za grijanje preko postojećih, starijih radijatora.

POGLEDAJTE VIDEO: TOSHIBA ESTIA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH / VODA

Više informacija uskoro…

Mislite na grijanje -Tošiba toplotne pumpe

 

U toku je marketing kampanja na temu GRIJANJE U VAŠEM DOMU – TOŠIBA  TOPLOTNE PUMPE.

Kada je riječ o obnovljivim energijama, tada je nezaobilazno spomenuti i toplotnu pumpu. Danas toplotne pumpe predstavljaju pouzdan, ekonomičan i ekološki sistem grijanja koji ima tendenciju da u bliskoj budućnosti postane vodeći sistem u klimatizaciji porodičnih kuća i stanova. Toplotne pumpe su uređaji koji prenose toplotnu energiju iz sistema nižeg temperaturnog nivoa (zemlja, voda, vazduh) u sistem višeg temperaturnog nivoa (centralno ili podno grijanje). Savremene toplotne pumpe vazduh-voda mogu proizvesti toplinu grijanja do temperature vanjskog vazduha od -25ºC. Toplotne pumpe oko 3/4 potrebne energije za grijanje dobijaju iz okoline, dok se preostala 1/4 potrebne energije koristi za rad kompresora. Drugim riječima, ako toplotna pumpa ima koeficijent energetske efikasnosti COP 4 (coefficient of performance), onda ona daje 4 kW toplotne energije za svaki 1kW utrošene električne energije. Upotrebom toplotne pumpe aktivno doprinosite globalnim naporima smanjenja emisije CO2 i zaštite životne sredine.

Toplotna pumpa vazduh/voda TOSHIBA ESTIA SERIJA 4 predstavlja atraktivnu i efikasnu alternativu klasičnim sistemima grijanja koja u jednom uređaju ostvaruje grijanje i pripremu sanitarne tople vode za stambene i poslovne prostore, a kao mogućnost nudi i režim hlađenja tokom ljetnih mjeseci opcionom ugradnjom ventilokonvektora. ESTIA SERIJA 4 toplotne pumpe vazduh/voda kompanije TOSHIBA, koriste prirodnu toplotu iz okolnog vazduha kako bi se grijanje prostora i priprema tople vode za domaćinstvo izvodili uz niske režijske troškove i na ekološki prikladan način. Zahvaljujući veoma visokim koeficijentima energetske efikasnosti, ovi uređaji su pogodni za trajan rad nudeći najviši stepen udobnosti. TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda je koncipirana kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od vanjske (kompresorske) jedinice i hidroboks modula u unutrašnjosti objekta. Na hidroboks se priključuju svi potrošači koji se trebaju snabdijevati preko sistema (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) ESTIA toplotna pumpa vazduh/voda može raditi i u kombinaciji sa uobičajenim sistemima grijanja kao što su plin, lož ulje ili pelet, dok se isto tako može kombinovati i sa solarnim i fotonaponskim sistemima, čime se ukupna efikasnost još više povećava.

Model toplotne pumpe TOSHIBA ESTIA HI POWER daje svoj puni nominalni kapacitet do vanjske temperature od -15ºC (radi bez ograničenja do temperature -25ºC) a postiže temperaturu polaznog voda do 60ºC, zbog čega je ovaj model pogodan i za grijanje preko postojećih, starijih radijatora.

POGLEDAJTE VIDEO: TOSHIBA ESTIA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH / VODA

Više informacija uskoro…

Mislite na grijanje -Tošiba toplotne pumpe

 

U toku je marketing kampanja na temu GRIJANJE U VAŠEM DOMU – TOŠIBA  TOPLOTNE PUMPE.

Kada je riječ o obnovljivim energijama, tada je nezaobilazno spomenuti i toplotnu pumpu. Danas toplotne pumpe predstavljaju pouzdan, ekonomičan i ekološki sistem grijanja koji ima tendenciju da u bliskoj budućnosti postane vodeći sistem u klimatizaciji porodičnih kuća i stanova. Toplotne pumpe su uređaji koji prenose toplotnu energiju iz sistema nižeg temperaturnog nivoa (zemlja, voda, vazduh) u sistem višeg temperaturnog nivoa (centralno ili podno grijanje). Savremene toplotne pumpe vazduh-voda mogu proizvesti toplinu grijanja do temperature vanjskog vazduha od -25ºC. Toplotne pumpe oko 3/4 potrebne energije za grijanje dobijaju iz okoline, dok se preostala 1/4 potrebne energije koristi za rad kompresora. Drugim riječima, ako toplotna pumpa ima koeficijent energetske efikasnosti COP 4 (coefficient of performance), onda ona daje 4 kW toplotne energije za svaki 1kW utrošene električne energije. Upotrebom toplotne pumpe aktivno doprinosite globalnim naporima smanjenja emisije CO2 i zaštite životne sredine.

Toplotna pumpa vazduh/voda TOSHIBA ESTIA SERIJA 4 predstavlja atraktivnu i efikasnu alternativu klasičnim sistemima grijanja koja u jednom uređaju ostvaruje grijanje i pripremu sanitarne tople vode za stambene i poslovne prostore, a kao mogućnost nudi i režim hlađenja tokom ljetnih mjeseci opcionom ugradnjom ventilokonvektora. ESTIA SERIJA 4 toplotne pumpe vazduh/voda kompanije TOSHIBA, koriste prirodnu toplotu iz okolnog vazduha kako bi se grijanje prostora i priprema tople vode za domaćinstvo izvodili uz niske režijske troškove i na ekološki prikladan način. Zahvaljujući veoma visokim koeficijentima energetske efikasnosti, ovi uređaji su pogodni za trajan rad nudeći najviši stepen udobnosti. TOSHIBA toplotna pumpa vazduh/voda je koncipirana kao sistem sa razdvojenim jedinicama, a sastoji se od vanjske (kompresorske) jedinice i hidroboks modula u unutrašnjosti objekta. Na hidroboks se priključuju svi potrošači koji se trebaju snabdijevati preko sistema (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grijanje, itd.) ESTIA toplotna pumpa vazduh/voda može raditi i u kombinaciji sa uobičajenim sistemima grijanja kao što su plin, lož ulje ili pelet, dok se isto tako može kombinovati i sa solarnim i fotonaponskim sistemima, čime se ukupna efikasnost još više povećava.

Model toplotne pumpe TOSHIBA ESTIA HI POWER daje svoj puni nominalni kapacitet do vanjske temperature od -15ºC (radi bez ograničenja do temperature -25ºC) a postiže temperaturu polaznog voda do 60ºC, zbog čega je ovaj model pogodan i za grijanje preko postojećih, starijih radijatora.

POGLEDAJTE VIDEO: TOSHIBA ESTIA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH / VODA

Više informacija uskoro…