PROJEKTOVANJE

Nakon odluke da se klimatizuje prostor, sa aspekta grijanja, hlađenja, ventilacije i kontrole vlažnosti, prvi korak je projektovanje. Projektovanje podrazumijeva određivanje uslova i odabir opreme u odnosu na tražene zahtjeve i potrebne kapacitete prostora.

Svaki prostor zahtjeva određenu energiju, koja je u skladu sa potrebnim kapacitetom, a koji se određuje na osnovu više činilaca. Površina prostora, zapremina , izolovanost, toplotni dobitci i gubitci su osnovni uslovi za izračun snage i određivanje kapaciteta klima uređaja.

Za manje stambene i poslovne prostore je moguće lakše odrediti potrebnu snagu i odabrati vrstu i model klima uređaja, mada je preporuka da se posao za to određivanje povjeri stručnom licu, prije svega od strane ovlaštene firme za instalisanje klima uređaja.

Za veće stambene i poslovne prostore, koji se grade ili renoviraju, neophodno je angažovati ovlaštenog projektanta, mašinske struke, koji će zajedno sa investitorom sačiniti odgovarajući mašinski projekat odabira opreme i odrediti detalje postavljanja potrebnih instalacija i uslova za kvalitetnu montažu.

MONTAŽA

Nakon odabira vrste i modela opreme za klimatizaciju, pristupa se montaži iste. Za taj posao treba angažovati stručne ekipe, ovlaštene od strane proizvođača opreme da u skladu sa propisima i preporukama izvrše kvalitetnu montažu opreme i neophodnih instalacija. Nakon završene montaže svakako je potrebno obaviti testni – probni rad i objasniti način upotrebe i rukovanja u skladu sa obaveznim razumljivim uputstvom.

ODRŽAVANJE

Za pravilan rad klima uređaja i kvalitetno i zdravo korištenje svaka je potrebno održavati uređaj sa higijenskog i tehničkog aspekta.

Sa higijenskog aspekta neophodno je redovno, u skladu sa preporukama proizvođača, čistiti filtere od prašine i drugih nečistoća, kao i otklanjanje lako uočljivih fizičkih smetnji na vanjskoj i unutrašnjoj jedinici.

Sa tehničkog aspekta, treba naglasiti preporuku proizvođača da se obavi stručni servis u potrebnim intervalima (jednom ili više puta u toku godine). Stručni servis podrazumijeva : Prema potrebi rastavlanje unutrašnje jedinice, pranje i dezinfekcija izmjenjivača i otkapne tacne specijalnim sredstvima za tu namjenu, postavljanje previntivnih tableta za zaštitu, kao i obaveznu kontrolu rada, rashladnih instalacija i elektro sklopova.

SERVIS

U toku rada i upotrebe klima uređaja mogu se pojaviti manje ili veće smetnje i kvarovi. Za otklanjanje grešaka i problema u radu uređaja, neophodno je angažovati stručne službe, ovlaštene od strane proizvođača opreme, da izvrše uvid u prirodu kvara, ustanove grešku i stručnim radom uz upotrebu odgovarajućih alata i originalnih dijelova obave popravku. Nakon završene popravke, potrebno je obaviti kontrolu i testiranje rada uređaja.

PROJEKTOVANJE

Nakon odluke da se klimatizuje prostor, sa aspekta grijanja, hlađenja, ventilacije i kontrole vlažnosti, prvi korak je projektovanje. Projektovanje podrazumijeva određivanje uslova i odabir opreme u odnosu na tražene zahtjeve i potrebne kapacitete prostora.

Svaki prostor zahtjeva određenu energiju, koja je u skladu sa potrebnim kapacitetom, a koji se određuje na osnovu više činilaca. Površina prostora, zapremina , izolovanost, toplotni dobitci i gubitci su osnovni uslovi za izračun snage i određivanje kapaciteta klima uređaja.

Za manje stambene i poslovne prostore je moguće lakše odrediti potrebnu snagu i odabrati vrstu i model klima uređaja, mada je preporuka da se posao za to određivanje povjeri stručnom licu, prije svega od strane ovlaštene firme za instalisanje klima uređaja.

Za veće stambene i poslovne prostore, koji se grade ili renoviraju, neophodno je angažovati ovlaštenog projektanta, mašinske struke, koji će zajedno sa investitorom sačiniti odgovarajući mašinski projekat odabira opreme i odrediti detalje postavljanja potrebnih instalacija i uslova za kvalitetnu montažu.

MONTAŽA

Nakon odabira vrste i modela opreme za klimatizaciju, pristupa se montaži iste. Za taj posao treba angažovati stručne ekipe, ovlaštene od strane proizvođača opreme da u skladu sa propisima i preporukama izvrše kvalitetnu montažu opreme i neophodnih instalacija. Nakon završene montaže svakako je potrebno obaviti testni – probni rad i objasniti način upotrebe i rukovanja u skladu sa obaveznim razumljivim uputstvom.

ODRŽAVANJE

Za pravilan rad klima uređaja i kvalitetno i zdravo korištenje svaka je potrebno održavati uređaj sa higijenskog i tehničkog aspekta.

Sa higijenskog aspekta neophodno je redovno, u skladu sa preporukama proizvođača, čistiti filtere od prašine i drugih nečistoća, kao i otklanjanje lako uočljivih fizičkih smetnji na vanjskoj i unutrašnjoj jedinici.

Sa tehničkog aspekta, treba naglasiti preporuku proizvođača da se obavi stručni servis u potrebnim intervalima (jednom ili više puta u toku godine). Stručni servis podrazumijeva : Prema potrebi rastavlanje unutrašnje jedinice, pranje i dezinfekcija izmjenjivača i otkapne tacne specijalnim sredstvima za tu namjenu, postavljanje previntivnih tableta za zaštitu, kao i obaveznu kontrolu rada, rashladnih instalacija i elektro sklopova.

SERVIS

U toku rada i upotrebe klima uređaja mogu se pojaviti manje ili veće smetnje i kvarovi. Za otklanjanje grešaka i problema u radu uređaja, neophodno je angažovati stručne službe, ovlaštene od strane proizvođača opreme, da izvrše uvid u prirodu kvara, ustanove grešku i stručnim radom uz upotrebu odgovarajućih alata i originalnih dijelova obave popravku. Nakon završene popravke, potrebno je obaviti kontrolu i testiranje rada uređaja.

PROJEKTOVANJE

Nakon odluke da se klimatizuje prostor, sa aspekta grijanja, hlađenja, ventilacije i kontrole vlažnosti, prvi korak je projektovanje. Projektovanje podrazumijeva određivanje uslova i odabir opreme u odnosu na tražene zahtjeve i potrebne kapacitete prostora.

Svaki prostor zahtjeva određenu energiju, koja je u skladu sa potrebnim kapacitetom, a koji se određuje na osnovu više činilaca. Površina prostora, zapremina , izolovanost, toplotni dobitci i gubitci su osnovni uslovi za izračun snage i određivanje kapaciteta klima uređaja.

Za manje stambene i poslovne prostore je moguće lakše odrediti potrebnu snagu i odabrati vrstu i model klima uređaja, mada je preporuka da se posao za to određivanje povjeri stručnom licu, prije svega od strane ovlaštene firme za instalisanje klima uređaja.

Za veće stambene i poslovne prostore, koji se grade ili renoviraju, neophodno je angažovati ovlaštenog projektanta, mašinske struke, koji će zajedno sa investitorom sačiniti odgovarajući mašinski projekat odabira opreme i odrediti detalje postavljanja potrebnih instalacija i uslova za kvalitetnu montažu.

MONTAŽA

Nakon odabira vrste i modela opreme za klimatizaciju, pristupa se montaži iste. Za taj posao treba angažovati stručne ekipe, ovlaštene od strane proizvođača opreme da u skladu sa propisima i preporukama izvrše kvalitetnu montažu opreme i neophodnih instalacija. Nakon završene montaže svakako je potrebno obaviti testni – probni rad i objasniti način upotrebe i rukovanja u skladu sa obaveznim razumljivim uputstvom.

ODRŽAVANJE

Za pravilan rad klima uređaja i kvalitetno i zdravo korištenje svaka je potrebno održavati uređaj sa higijenskog i tehničkog aspekta.

Sa higijenskog aspekta neophodno je redovno, u skladu sa preporukama proizvođača, čistiti filtere od prašine i drugih nečistoća, kao i otklanjanje lako uočljivih fizičkih smetnji na vanjskoj i unutrašnjoj jedinici.

Sa tehničkog aspekta, treba naglasiti preporuku proizvođača da se obavi stručni servis u potrebnim intervalima (jednom ili više puta u toku godine). Stručni servis podrazumijeva : Prema potrebi rastavlanje unutrašnje jedinice, pranje i dezinfekcija izmjenjivača i otkapne tacne specijalnim sredstvima za tu namjenu, postavljanje previntivnih tableta za zaštitu, kao i obaveznu kontrolu rada, rashladnih instalacija i elektro sklopova.

SERVIS

U toku rada i upotrebe klima uređaja mogu se pojaviti manje ili veće smetnje i kvarovi. Za otklanjanje grešaka i problema u radu uređaja, neophodno je angažovati stručne službe, ovlaštene od strane proizvođača opreme, da izvrše uvid u prirodu kvara, ustanove grešku i stručnim radom uz upotrebu odgovarajućih alata i originalnih dijelova obave popravku. Nakon završene popravke, potrebno je obaviti kontrolu i testiranje rada uređaja.